Mindent az adósságok, tartozások elévüléséről

Frissítve: 2021. okt. 5.


Mit jelent az elévülés a tartozások esetében?

Az elévülésről azt kell tudni, hogy főszabály szerint a legtöbb tartozás, illetve annak a jogi érvényesíthetősége 5 év alatt évül el.


Nézzük először, hogy mi is évül el valójában. Az elévülés nem azt jelenti, hogy a tartozásunk évül el, válik semmissé, hanem csak annyit jelent, hogy annak a jogi érvényesíthetősége szűnik meg. Tehát, soha nem maga a tartozás, hanem csak annak a jogi érvényesíthetősége, azaz a behajthatósága évül el.


Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy az elévülés csak akkor következik be, ha erre hivatkozunk is. Tehát, ha beadnak ellenünk egy fizetési meghagyást egy olyan tartozás tekintetében, ami már elévült, de mi nem mondunk ennek ellent, akkor ez ugyanúgy végrehajthatóvá válik, mintha nem telt volna az elévülési idő, mert, még egyszer, az elévülés csak akkor következik be, ha erre hivatkozunk is. Viszont, ha az ellentmondásban hivatkozunk az elévülésre, akkor rajtunk ezt a tartozást soha többé nem tudják behajtani.


Az 5 év a tartozás esedékessé válásától indul, azaz attól az időponttól, amikor a bank felmondja a hitelszerződést. Ez azt jelenti, hogy egy élő hitel nem tud elévülni, hiszen még nem vált esedékessé. Esedékessé majd a felmondással válik. Az MKB Bank pl. rendkívül türelmes bank, előfordult, hogy nemfizetés esetén 5-6 évig sem mondta fel az adott szerződést. Ebben az esetben nem mondhatjuk, hogy ez a tartozás vagy ennek a tartozásnak a jogi érvényesíthetősége elévült volna, hiszen el se indult még az elévülési idő, mert nem vált esedékessé a tartozás. Esedékessé tehát a hitelszerződés felmondásával válik a tartozás. Ilyenkor elindul az elévülési folyamat.

Ha ezt a folyamatot 5 éven keresztül nem szakítja meg semmi, akkor elévült az ügy.
Az elévülés megszakítása


Az elévülés megszakítása azt jelenti, hogy vannak olyan események, amelyek a törvény szerint megszakítják az elévülési folyamatot. Tehát hiába telt el mondjuk 4,5 év az esedékessé válás időpontjától, ha bekövetkezik egy ilyen esemény, ami megszakítja az elvülést, akkor onnantól újra kezdődik az 5 év. Tehát az elévülés megszakítása azt jelenti, hogy a megszakítás időpontjától az elévülési idő, főszabály szerint 5 év, újra kezdődik.


Nézzük, hogy mik lehetnek ezek az események. Itt nagyon fontos megjegyeznünk, hogy az ide vágó törvény megváltozott 2014-ben. Ezért azt, hogy adott ügyben milyen eseményeket kell figyelembe venni az elévülés szempontjából, az fogja meghatározni, hogy mikor vettük fel a hitelt. 2014. márc 15-én lépett hatályba az új PTK, tehát, ha ez előtt az időpont előtt kötöttünk hitelszerződést, akkor arra még a régi PTK, míg, ha ez után az időpont után vettünk fel hitelt, akkor arra már az új PTK szabályai fognak vonatkozni.


A régi PTK szerint 3 esemény tudja megszakítani az elévülést:

  1. A fizetés. Tehát ha a felmondott tartozásba belefizetünk bármikor bármekkora összeget, akkor ezzel az elévülési időt megszakítjuk, és így újrakezdődik az elévülési idő.

  2. Az elévülést megszakítja, hogyha jogi eljárást indítanak az ügyben. Tehát ha beadnak egy fizetési meghagyást, akkor a fizetési meghagyás beadásának dátuma szintén megszakítja ezt az elévülési folyamatot.

  3. A harmadik, ami megszakíthatja az elévülést, az egy tértivevényes felszólító levél. Tehát ha kiküldenek egy tértivevényes felszólító levelet és tértivevénnyel tudják igazolni ennek az átvételét vagy át nem vételét, akkor ez is megszakítja az elévülést. Itt fontos megjegyezni, hogy hiába nem veszünk át egy tértivevényes levelet, a kézbesítési vélelem miatt az a 2. kézbesítési kísérletet követő 5. napon átvettnek minősül.

A régi PTK szabályai szerint tehát nagyon nehezen következik be elévülés. Hiszen, ha csak 4 évenként kiküld egy tértivevényes felszólító levelet a pénzintézet, már ezzel eléri azt, hogy a tartozás soha ne tudjon elévülni.

Azokban az ügyekben, amelyekre már az új PTK vonatkozik, könnyebb a helyzet. Ezért érdemes adósságrendezés tanácsadást kérni, hogy a rengeteg részlettel tisztában legyünk.Könyebb adósságrendezés az új PTK segítségével

Az új PTK ugyanis szűkítette az elévülés megszakítására alkalmas eseményeket. Az elévülést itt is meg fogja szakítani:

  1. ha az adós akár 1 Ft-ot befizet a tartozásába, vagy

  2. ha valamilyen jogi eljárást kezdeményez a hitelező a tartozás behajtására.

VISZONT!

  1. Már NEM szakítja meg az új PTK szabályai szerint az elévülést az, ha tértivevényes felszólító levelet küld ki a pénzintézet.

Ezzel akarják gyorsabb jogi érvényesítésre biztatni a pénzintézeteket és hitelezőket, akiknek kintlévőségeik vannak.

Nagyon fontos, hogy azt, hogy a régi PTK vagy az új PTK szabályait kell-e alkalmazni adott ügyben, az dönti el tehát, hogy az eredeti kölcsönszerződést mikor kötötte meg a bank és az adós, 2014. márc 15 előtt, vagy után.


Ha Önnek segítségre lenne szüksége kérje ingyenes adósság-elemzésünket.

#hitelnélkül #elévülés #adósság #tartozás #adósságrendezés

48 351 megtekintés0 hozzászólás