top of page

MOKK-os levelet, fizetési meghagyást kapott? A következőket tegye, hogy ne kerüljön bajba!

Rendkívül lényeges, hogy ne hagyjuk annyiban, mert akár el is évülhetett a követelés!

Ne lepődjünk meg, ha fizetési meghagyás érkezik a címünkre, amennyiben jelentős elmaradásba esünk hitel tartozással, számla befizetésében, vagy ha tartozunk valakinek és nem sikerül a megbeszélt időre visszafizetnünk az adósságunkat. A fizetési meghagyás egy olyan marasztalást tartalmazó határozat, ami nem azonos a fizetési felszólítással. Nagyon komolyan kell venni, mivel, ha nem reagálunk rá valamilyen módon, akkor néhány hét múlva akár a bankszámlánkon lévő pénz egy részét vagy a munkabérünk bizonyos százalékát is letilthatja a végrehajtó. Illetve az ingatlanunkra is végrehajtási jogot jegyezhet be.


A fizetési meghagyást a hitelező, például egy bank, közüzemi szolgáltató, társasház stb. kérelmére a közjegyző bocsátja ki az adóssal szemben. A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás egy olyan határozat, amely ha jogerőre emelkedik ugyanolyan hatályú, mint egy jogerős bírósági ítélet, és ez alapján végrehajtás is kezdeményezhető.Fontos, hogy mindenképpen vegyük át a küldeményt

A legfontosabb, hogy mindenképpen vegyük át a fizetési meghagyást, hogy az előírt határidőben (a kézhezvételtől számítva tizenöt napon belül) reagálhassunk a tartalmára. A boríték bal felső sarkába MOKK van feltüntetve. Ha ugyanis az iratot nem vesszük át, azaz a postai kézbesítés esetén „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a küldemény közjegyzőhöz, akkor a kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon beáll az úgynevezett „kézbesítési fikció” azaz, a küldeményt a jog szerint kézbesítettnek kell tekinteni. Ebben az esetben is jogerőre emelkedik a fizetési meghagyás, és ha nem fizetünk, a hitelezőnk végrehajtást kezdeményezhet ellenünk. Ugyanez történik, ha átvesszük, de nem élünk ellentmondással vele szemben. A fizetési meghagyás akkor is jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik, ha kicsúszunk a határidőből, vagy ha postai úton küldtük el az ellentmondást, holott például egyéni vállalkozóként vagy cégként elektronikus ügyintézésre vagyunk kötelezettek.


Ha valamilyen igazolt okból nem tudtuk átvenni a fizetési meghagyást például kórházi kezelés alatt álltunk, rossz lakcímre küldték, vagy a posta hibájából nem kaptuk meg a küldeményt, akkor van lehetőségünk úgynevezett kézbesítési kifogást benyújtani. Ha a fizetési meghagyás alapján végrehajtás indul ellenünk, akkor az eljárásról történő tudomásszerzésétől számított 15 napon belül tehetünk kézbesítési kifogást a közjegyzőnél.


Amennyiben nem értünk egyet vele, tegyünk ellene

Amennyiben vitatjuk a pénzkövetelés jogosságát vagy a tartozás összegét, ellentmondással élhetünk. Erre magánszemélyként több lehetőségünk is van: bármely közjegyzőnél ellentmondhatunk személyesen szóban, vagy postai úton annak a közjegyzőnek címzett levélben, aki kibocsátotta a fizetési meghagyást. Ha határidőben, szabályos módon ellentmondással élünk, akkor a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul, és innentől peres eljárásként a bíróságon folytatódik az ügy.
710 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

ความคิดเห็น


ปิดการแสดงความคิดเห็น
bottom of page